Wildlife & National Parks of Thailand

เว็บไซต์ชุมชนสำหรับการแบ่งปันข้อมูล ภาพถ่ายและประสบการณ์เกี่ยวกับสัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่คุ้มครองในประเทศไทย มาร่วมกันสร้างความตระหนักที่มีต่อโลกอันงดงามรอบตัวของเราด้วยกัน
Wildlife Thailand is a community website for sharing information, photographs and experiences on Thailand's wildlife, bio-diversity and protected areas. Creating awareness of this wonderful world around us.

4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50
0
0
0
s2smodern

We are very pleased to share that a new image project has been launched by 4 members of the forum on this site to showcase some of Thailand's wildlife!
Ian Edwardes, Geoff Potter, Ton Smits, & Paul Thompson have been hard at work on http://www.thailandwildlife.com/
Feel free to check their online exhibition galleries of rare mammals, stunning birds, amazing herpetofauna and more.

 

“Thailand Wildlife” is a personal conservation photography endeavour, of four photographers, to assist in facilitating communication, education and public awareness through wildlife imagery.
Our aims are to make quality wildlife imagery available to those helping to support education concerning Thailand’s incredible bio-diversity; to assist in communicating the need to protect Thailand’s incredible natural heritage; and hopefully to help inspire the next generation of Thai naturalists.

We believe that wildlife images matter. Whether it’s for educational outreach, conservation reports, flyers, articles, books, exhibitions, websites or presentations – great wildlife imagery is a key element in any conservation minded organisation’s communications effort. Today it is pictures, rather than words, that gets a message across.

World class education, research and campaigning deserves world class visual support and the photographers of “Thailand Wildlife” have consolidated their personal photographic archives in order to provide an open resource to help support conservation efforts in Thailand. Government agencies, educational institutions, international organisations, and wildlife NGOs can access and use our entire collection of imagery. There are no charges whatsoever, ThailandWildlife.com is a personal pro bono undertaking by its photographers to support Thailand on a personal level.
At the heart of ThailandWildlife.com is Thailand’s largest combined archive of high quality natural history imagery showcasing Thailand’s National Parks and incredible bio-diversity of wildlife.

Each of the “Thailand Wildlife” photographers are committed to constantly expanding the archive and thereby making it a live and evolving resource to support Thailand’s communication, education and awareness activities with our wildlife imagery.

“Thailand Wildlife” คือ ความพยายามของช่างภาพสี่ท่านในการใช้ภาพถ่ายแนวอนุรักษ์ในการทำให้การสื่อสาร การศึกษาและการรับรู้ของสาธารณะเกี่ยวกับสัตว์ป่าดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการนี้คือการนำเสนอจินตภาพที่มีคุณภาพของสัตว์ป่าเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านความหลากหลายของระบบนิเวศน์ในประเทศไทย รวมถึงการช่วยสื่อสารความต้องการในการอนุรักษ์ธรรมชาติของไทยและหวังว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักอนุรักษ์ธรรมชาติรุ่นไหม่ของประเทศไทย

เราเชื่ออย่างยิ่งว่าภาพถ่ายของสัตว์ป่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการเผยแพร่ทางการศึกษา การรายงานด้านอนุรักษ์ แผ่นพับ บทความ เว็บไซต์หรือการนำเสนอผลงาน โดยภาพถ่ายสัตว์ป่าคุณภาพสูงเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับความพยายามในการสื่อสารงานอนุรักษ์ขององค์กรต่างๆ ในทุกวันนี้เอง พลังของภาพถ่ายสามารถนำส่งสารที่สำคัญได้อย่างกว้างขวางมากกว่าคำพูด

การศึกษา การวิจัยและการจัดแคมเปญระดับโลกสมควรได้รับการสนับสนุนระดับโลกเช่นกัน ดังนั้น ช่างภาพของ “Thailand Wildlife” ได้รวบรวมผลงานภาพถ่ายส่วนตัวเข้าด้วยกันเพื่อให้บริการแหล่งข้อมูลเปิดในการช่วยสนับสนุนความพยายามในการอนุรักษ์ของประเทศไทย โดยหน่วยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศและเอ็นจีโอสัตว์ป่า สามารถเข้าถึงคลังรูปภาพทั้งหมดของเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น เว็บไซต์ ThailandWildlife.com คือ แหล่งรูปรวมผลงานภาพถ่ายคุณภาพจากช่างภาพมืออาชีพในการสนับสนุนประเทศไทยเป็นการส่วนตัว
หัวใจหลักของเว็บไซต์ ThailandWildlife.com คือ ภาพถ่ายประวัติธรรมชาติคุณภาพสูงที่ได้รับการจัดเก็บไว้มากที่สุดของประเทศไทยและแสดงให้เห็นภาพถ่ายของอุทยานแห่งชาติและความหลากหลายทางชีววิทยาของสัตว์ป่าในประเทศไทย

ช่างภาพแต่ละท่านของ “Thailand Wildlife” มีพันธสัญญาในการเผยแพร่เอกสารสำคัญให้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีชีวิตและวิวัฒนาการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการสื่อสาร การศึกษาและการตระหนักถึงสัตว์ป่าของประเทศไทย

 

 

 

Log in to comment

Latest Forum Posts

  • Phu Khieo restrictions
  • I know - I was just about to head down for my first visit to Hala Bala Sanctuary, theres no way I...
  • 24 Feb 2018 09:50
  • 2 birds of prey?
  • As Jonathan mentioned, the first one is a Besra (Accipiter virgatus) - looks like an adult female....
  • 19 Feb 2018 04:21
  • Best time to visit Pang Sida
  • Ahh we should mention the mosquito head net cover for the bees if your planning to sit in a hide or...
  • 18 Feb 2018 14:27
  • Mae Wong NP
  • The Crested Kingfisher is the specialty lower down but hard to see. Try the campsite up from the HQ....
  • 18 Feb 2018 06:35
  • Mae Ping NP
  • Mae Ping has no food or shop at the campsite. Great place to camp though, loads of space, good...
  • 18 Feb 2018 06:28